Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

BCIL - Ermita de Santa Bàrbara de Laren

L'ajuntament de Senterada desitjós de potenciar el seu ric patrimoni cultural va considerar el destacat interès de l'ermita de Santa Bàrbara i encarrega als serveis d'arqueologia de la Diputació de Lleida la redacció de la seva memòria. L'any 2019 Ermita de Santa Bàrbara de Larén es declarada BCIL

Situació

L’ermita de Santa Bàrbara està situada al nord-est de l’antic terme de Larén a 1.597 m. d’alçada, avui pertanyent al municipi de Senterada, tocant al municipi veí,  per on precisament l’accés és una mica més còmode des de les pistes que surten d’Antist i d’Estavill, si bé aquesta última solament arriba a la Font de la Plana. Poc o molt el darrer tram cal fer-lo caminant i arribar així a l’extrem oriental de la Serra que té el mateix nom de l’advocació de l’ermita.

sta-barbara-de-laren-01.JPG

Descripció

Es tracta d’un curiós edifici, ja que de lluny no té la fisonomia característica dels petits temples rurals que solquen el territori. Es tracta d’una construcció paral·lelepipèdica, gairebé cúbica, de 3,75 x 4,25m tenint l’eix principal nord-sud. L’alçada és de gairebé sis metres. Les parets laterals per dins són totalment verticals però per fora estan lleugerament atalussades.

La façana sud és l’única que té obertures: porta al mig d’arc escarser i a cada costat una finestreta espitllerada, tant per la forma com per la poca alçada a la que es troben; sòcol de 50 cm de ciment rugós, per sobre la paret allisada i pintada de blanc.

Els altres tres murs mostren la superfície exterior de ciment allisat i pintat de blanc. En la cara est hi ha un gran desconxat de pintura a la part alta i en l’oest un de més petit a la base.

La coberta té un curiós perfil parabòlic, força ample i asimètric. També està fet de ciment allisat i pintat de vermell, no massa ben conservat.

sta-barbara-de-laren-07.JPG

Per sobre de la porta hi ha incrustada a la paret de ciment una pedra molt erosionada de forma rectangular amb el perfil superior en forma d’arc escarser; sembla imitar la secció de l’ermita, per sota del nivell d’impostes s’insinuen tres arquets que podien aixoplugar imatges avui perdudes. Es pot mig llegir el nom de Bàrbara. No hi ha dubte que estem davant de l’element més antic del conjunt.

sta-barbara-de-laren-02.JPG

L’interior és també força senzill, amb un volta de canó, altar al nord, adossat al mur i per sobre una fornícula amb carreus marcant l’arc que li dona una mica de sensació de rusticitat.

sta-barbara-de-laren-04.JPG

Aixopluga una imatge en guix de la santa. Per sobre de l’altar a més de flors, ciris i monedes hi ha diversos escrits dels visitants, cosa que demostra la devoció que encara té el lloc en la contrada.

El terra és de lloses irregulars. Les parets són també pintades en blanc i es veuen alguns grafits de mida gran. Força esquerdes hi ha per tot l’interior, així com taques corresponent probablement a les pedres que formen part del gruix dels murs. Hi ha un petit armariet rectangular en el mur est.

sta-barbara-de-laren-06.JPG

Prop de l’angle exterior nord-est s’aprecien tres pedres que semblen correspondre a una construcció anterior. Sembla que en l’indret hauria hagut des de fa temps un vell temple, el qual ha donat nom a la pròpia serra, tal com recull Teresa Lloret: “Al cim dels bonys de Santa Bàrbara, en el mateix enclavament de Larèn, hi ha la petita ermita de Santa Bàrbara, que dóna nom a l’indret”.

Molt probablement el temple estaria en ruïna i aprofitant l’aparició de la cimentera de Xerallo es procediria a la seva restauració de manera força cridanera i poc artística, conservant algun element puntual del vel temple, cosa que li dóna tanmateix la seva força singularitat actual.

Per tant la forma actual de l’ermita correspon a una obra de la segona meitat del segle XXI les restes conservades en la façana poden ser d’una capella datable en el segle XIX o com a molt en el XVIII.