Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Comarca Pallars Jussà
Població (2020) 139
Superfície (km²) 34,45
Densitat (hab./km²) 4,0
Altitud (m) 729

Senterada

Codi
252022
Comarca
Pallars Jussà
Població
161
Superfície
34,45
Densitat
4,7
Altitud
729

Superfície (km²)

Municipi
34,45
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
4,7
Comarca
9,8
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
93
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
68
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
161
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
18
Comarca
1.570
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
115
Comarca
8.276
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
26
Comarca
2.521
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
832
Catalunya
256.427

Població

Municipi
161
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
8
Comarca
809
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
69
Comarca
4.395
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
15
Comarca
1.244
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
308
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
93
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
10
Comarca
761
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
46
Comarca
3.881
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
11
Comarca
1.277
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
524
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
68
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
116
Comarca
9.552
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
11
Comarca
1.288
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
34
Comarca
2.359
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
161
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
130
Comarca
11.356
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
31
Comarca
1.843
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
161
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
72
Comarca
5.785
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
21
Comarca
971
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
93
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
58
Comarca
5.571
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
10
Comarca
872
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
68
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
9
Comarca
636
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
8
Comarca
641
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
17
Comarca
1.277
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
10
Comarca
1.840
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
75,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
1
Comarca
67
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
0
Comarca
164
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
8
Comarca
83
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
4
Comarca
54
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
12
Comarca
137
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
228
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
42
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
186
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
228
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
5
Comarca
-634
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
3,91
Comarca
-5,16
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,82
Comarca
-7,21
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
11,73
Comarca
2,06
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
137
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
124
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
124
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
100
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
137
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
35
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
27
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
11
Comarca
123
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
204
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
12,4
Comarca
19,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
23,3
Comarca
24,9
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
26,4
Comarca
23
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
38
Comarca
32,9
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
9.889
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
72
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
104
Comarca
9.805
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
54,8
Comarca
58,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
108
Comarca
9.637
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
66,7
Comarca
70,4
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
70,8
Comarca
71,6
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
113
Comarca
9.847
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
40
Comarca
2.905
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
25
Comarca
2.420
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
60
Comarca
5.325
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
65
Comarca
5.650
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
130
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
180
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
395
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
2.210
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
2.920
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
360
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
70
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
165
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
680
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
1.275
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.175
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
815
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
925
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
2.920
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
12
Comarca
510
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
35
Comarca
3.731
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
848,34
Comarca
925,3
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
11
Comarca
1.544
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
17
Comarca
1.606
Catalunya
783.019

Total

Municipi
28
Comarca
3.150
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
41,4
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
33,3
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,9
Comarca
60,5
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
12,6
Comarca
364,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
26,7
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
13,5
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
7,2
Comarca
254,2
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
6,2
Comarca
272,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
13,5
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
78
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
86
Comarca
3.786
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
50
Comarca
1.541
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
214
Comarca
10.966
Catalunya
3.863.381

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
99,1
Comarca
94,1
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
491
Comarca
18.136
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
23.104
Comarca
29.117
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
139
Comarca
201
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.987
Comarca
19.504
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.159
Comarca
5.246
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
51
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
837
Comarca
22.107
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
888
Comarca
39.228
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1
Comarca
9.695
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
20
Comarca
3.060
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
28
Comarca
1.005
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
1
Comarca
938
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
1.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
722
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
159
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
31
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
51
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
8
Comarca
844
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
7
Comarca
257
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
614
Comarca
13.619
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
41.447
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
2.737
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
151.237
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
395.841
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.337
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
708
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
699
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
450
Comarca
1.794
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
5
Comarca
63
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
60
Comarca
524
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
85
Comarca
7.004
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
17
Comarca
946
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
45
Comarca
2.818
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
7
Comarca
775
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
154
Comarca
11.543
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,67
Comarca
1,51
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
50,1
Comarca
44,7
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
54
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
1.526,74
Catalunya
3.823.878,74