Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Comarca Pallars Jussà
Població (2020) 139
Superfície (km²) 34,45
Densitat (hab./km²) 4,0
Altitud (m) 729

Senterada

Codi
252022
Comarca
Pallars Jussà
Població
150
Superfície
34,45
Densitat
4,3
Altitud
729

Superfície (km²)

Municipi
34,45
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
4,3
Comarca
9,8
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
88
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
62
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
150
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
14
Comarca
1.573
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
111
Comarca
8.200
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
21
Comarca
2.523
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
874
Catalunya
250.143

Població

Municipi
150
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
5
Comarca
811
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
70
Comarca
4.334
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
10
Comarca
1.242
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
3
Comarca
323
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
88
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
9
Comarca
762
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
41
Comarca
3.866
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
11
Comarca
1.281
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
551
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
62
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
107
Comarca
9.619
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
10
Comarca
1.271
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
33
Comarca
2.280
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
150
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
121
Comarca
11.350
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
29
Comarca
1.820
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
150
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
69
Comarca
5.736
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
19
Comarca
974
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
88
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
52
Comarca
5.614
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
10
Comarca
846
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
62
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
9
Comarca
635
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
8
Comarca
649
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
17
Comarca
1.284
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
10
Comarca
1.840
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
75,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
32
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
1
Comarca
69
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
0
Comarca
164
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
20
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
8
Comarca
83
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
4
Comarca
54
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
12
Comarca
137
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
228
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
42
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
186
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
228
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
39
Comarca
1.689
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
32,97
Comarca
13,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-4,26
Comarca
-4,92
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
37,23
Comarca
18,02
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
137
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
124
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
124
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
100
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
137
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
35
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
27
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
11
Comarca
122
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
203
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
10,2
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
24,4
Comarca
24,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
29,1
Comarca
23,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
36,2
Comarca
30,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
112
Comarca
9.833
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
79,5
Comarca
79,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
104
Comarca
9.917
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
70,2
Comarca
61,6
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
51,8
Comarca
48,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
110
Comarca
10.087
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
42
Comarca
2.787
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
22
Comarca
2.398
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
64
Comarca
5.185
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
68
Comarca
5.555
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
135
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
165
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
390
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
2.145
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
2.840
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
375
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
75
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
155
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
670
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
1.275
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.150
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
760
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
930
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
2.840
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
11
Comarca
508
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
36
Comarca
3.810
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
842,05
Comarca
874,02
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
12
Comarca
1.570
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
16
Comarca
1.613
Catalunya
775.829

Total

Municipi
28
Comarca
3.183
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
42,4
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
47,6
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,1
Comarca
69,2
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
13,2
Comarca
467,1
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
30,3
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
14,3
Comarca
656,7
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
7,7
Comarca
310,6
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
6,7
Comarca
346,1
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
14,3
Comarca
656,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
78
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
86
Comarca
3.786
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
50
Comarca
1.541
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
214
Comarca
10.966
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
488
Comarca
18.073
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
22.936
Comarca
29.059
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
138
Comarca
201
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.987
Comarca
19.504
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.159
Comarca
5.246
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
51
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
837
Comarca
22.107
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
888
Comarca
39.228
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1
Comarca
9.695
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
20
Comarca
3.060
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
28
Comarca
1.005
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
1
Comarca
938
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
1.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
722
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
159
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
31
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
51
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
8
Comarca
844
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
7
Comarca
257
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
614
Comarca
13.619
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
41.447
Catalunya
488.771

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
395.841
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.337
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
708
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
707
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
450
Comarca
1.794
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
5
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
60
Comarca
503
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
85
Comarca
6.979
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
16
Comarca
923
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
38
Comarca
2.843
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
7
Comarca
756
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
146
Comarca
11.501
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,23
Comarca
1,5
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
40
Comarca
43,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
15.166

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
937,38
Catalunya
3.793.347,5

Document Actions