Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ORDENANÇA FISCAL NÚM: 14

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.